Samarbetspartners

babbyggwww.babbygg.se
Vår serviceverksamhet inriktas på justeringar, renoveringar, reparationer, mindre ombyggnader, takanläggningar, vattenskador, industriservice, fönsterbyten mm. Allt det där som det kan vara svårt att handla upp från olika aktörer. Men för oss är ingenting för litet, eller för stort!


4D Byggwww.4dbygg.se
4D Bygg startade som ett konsultföretag med inriktning på Arkitektur, Konstruktion, Projektering och Projektledning men har successivt gått över till en entreprenadbaserad arbetsform där företaget arbetar som totalentreprenör i samarbete med underentreprenörer som är specialister inom sitt område.


bra byggwww.brabygg.se
BRA Bygg AB ingår en byggservicegrupp som arbetar med projekt i de mest varierande slag. Alltifrån mindre serviceprojekt till större byggnationsprojekt. Gruppen arbetar även med lokalanpassningar för kontor och lokaler för fastighetsbolag i främst stor Göteborg allt för att tillgodose våra kunders behov.


LeverantörerBranschrelaterat

bkrwww.bkr.se
Byggkeramikrådet är ett serviceorgan med branschföreningen PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening, och Kakelföreningen som huvudmän.